Novine u lečenju endometrioze: DCA (dihloracetat)

novine u lečenju endometrioze

novine u lečenju endometrioze

Svaka žena koja boluje od endometrioze želi da kaže: Probala sam novi način lečenja koji mi je drastično poboljšao život.

To su zapravo stvarne reči Džesike Raferti[1]How new treatment ‘changed my life’ – BBC News. https://www.bbc.com/news/health-56245521 iz Velike Britanije, koja je, posle prekliničkog istraživanja[2]Preklinička istraživanja se vrše na in vitro, in vivo, ex vivo i in silico modelima kako bi se dobile osnovne informacije o bezbednosti i biološkoj efikasnosti kandidata za lek pre njegovog … Pročitaj više 2021. bila uključena u kliničko istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Edinburu, primenjujući dihloracetat kao novi način lečenja endometrioze. Džesika kaže da su se, posle uzimanja novog leka tokom 12 sedmica, njeni simptomi dramatično poboljšali. Kako?

Dihloracetat (DCA) je lek koji se trenutno koristi za lečenje retkih metaboličkih poremećaja kod dece. Lek pomaže u kontroli nivoa laktata, za koje se pokazalo da su viši kod pacijenata sa nekim karcinomima i endometriozom.[3]Investigational Cancer Medicine DCA Studied for Endometriosis. https://endometriosisnews.com/2019/12/05/investigational-cancer-medicine-dca-dichloroacetate-endometriosis-pre-clinical-study/ Laktati su sporedni proizvodi ćelijskog metabolizma koji promovišu zapaljenja i rast tkiva.[4]A nonhormonal treatment of endometriosis: Dichloroacetate. https://www.endonews.com/a-nonhormonal-treatment-of-endometriosis-dichloroacetate

novine u lečenju endometrioze

Istraživači sa Univerziteta u Edinburu su sproveli prekliničke studije na ćelijama miševa, koja su pokazala da DCA može da zaustavi rast i opstanak endometrioznih ćelija i da smanji proizvodnju laktata.[5]Researchers optimistic about potential new treatment for endometriosis …. https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate. Takođe su započeli i kliničko istraživanje kako bi ocenili bezbednost i efektivnost DCA za lečenje bolova prouzrokovanih endometriozom kod žena.[6]Researchers optimistic about potential new treatment for endometriosis …. https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate Istraživanje se zove EPiC (Endometriosis Pain Control – Kontrola endometrioznog bola) i uključuje 30 žena koje primaju oralne DCA kapsule dvaput dnevno tokom 12 sedmica.[7]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0

Istraživanje ima za cilj da odredi da li DCA može da smanji nivo bola i poboljša kvalitet života žena sa endometriozom. Ovo istraživanje takođe pokušava da obezbedi dokaze za projektovanje veće randomizovane kontrolisane studije u budućnosti. [8]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Ako pokaže uspešnost, DCA će biti prvi ne-hormonski, ne-hiruruški plan lečenja endometrioze [9]A Clinical Trial to Evaluate Dichloroacetate (DCA) as a Treatment for …. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046081, što bi moglo da pomogne mnogim ženama koje ne mogu ili ne žele da koriste hormonske kontraceptive ili da idu na operaciju.

Šta je DCA – dihloracetat?

Dihloracetat (DCA), poznat i kao dihloracetatna kiselina je hemijsko jedinjenje sa formulom CHCl2COOH. To je sintetička organska kiselina koja je istraživana zbog svojih potencijalnih terapeutskih primena kod različitih bolesti, uključujući karcinom i metaboličke poremećaje.

DCA deluje tako što sprečava aktivnost enzima koji se zove piruvat dehidrogenaza kinaza (PDK). PDK obično sprečava konverziju piruvata (proizvoda metabolizma glukoze) u acetil-CoA, što je esencijalni molekul ciklusa citrične kiseline, i ključna metabolička putanja u ćelijama. Sprečavanjem PDK, DCA promoviše konverziju piruvata u acetil-CoA, što dovodi do povećanog oksidativnog metabolizma u ćelijama.

Sposobnost DCA da promoviše oksidativni metabolizam je privlačila pažnju na polju istraživanja karcinoma. Ćelije raka često ispoljavaju metaboličku pojavu poznatu kao Warburg efekat, gde se oslanjaju više na glikolizu (raspadanje glukoze) za proizvodnju energije, nego na oksidativni metabolizam. Promovisanjem oksidativnog metabolizma, DCA za cilj ima da promeni ćelije karcinoma u nepovoljnije stanje, potencijalno sprečavajući njihov razvoj i opstanak.

Pored istraživanja karcinoma, DCA je takođe proučavan i zbog svog potencijalnog terapeutskog dejstva kod drugih bolesti, kao što su metabolički poremećaji uključujući mitohondrijalne bolesti i dijabetes. Ipak, važno je napomenuti da iako DCA pokazuje obećavajuće rezultate u prekliničkim studijama, i dalje je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdila njegova bezbednost, efikasnost i optimalna klinička primena kod različitih medicinskih stanja.

Treba reći da se u kontekstu endometrioze, kao što smo napomenuli ranije, DCA istražuje kao potencijalni ne-hormonski lek za lečenje ove bolesti i to tako što se cilja na metaboličko reprogramiranje endometrioznih ćelija. Kliničko istraživanje[10]https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate je usmereno ka proceni bezbednosti i efikasnosti DCA kod žena sa endometriozom.

Koliko vremena je potrebno da DCA počne da deluje? 

Tačno trajanje aktivacije DCA za endometriozu se još ne zna, pošto se i dalje testira u kliničkom istraživanju.[11]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Ipak, na osnovu protokola istraživanja, učesnici će primati DCA tokom 12 sedmica a njihovi nivoi bola će se ocenjivati na početku istraživanja, posle 6 sedmica i posle 12 sedmica.[12]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Ovo ukazuje da naučnici očekuju da vide neke efekte DCA za 6 sedmica od početka terapije, a možda još više efekata posle 12 sedmica.

U prekliničkoj studiji kod miševa sa endometriozom, oralni DCA je smanjio koncentraciju laktata u peritonealnoj tečnosti i veličinu endometrioznih lezija posle 4 sedmica lečenja.[13]Repurposing dichloroacetate for the treatment of women with endometriosis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31792175/ Ovo navodi na zaključak da DCA može imati neki uticaj na metabolički proces i rast endometrioznog tkiva u relativno kratkom vremenu.

Ipak, rezultati istraživanja na životinjama se ne mogu direktno preneti i na ljude, a optimalna doza i trajanje DCA terapije za endometriozu su i dalje u fazi ispitivanja. Kliničko istraživanje[14]A Clinical Trial to Evaluate Dichloroacetate (DCA) as a Treatment for …. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046081 će dati više informacija o tome koliko dugo je potrebno da DCA deluje i koliko je efikasno u poređenju sa drugim tretmanima za endometriozu.

Koji su mogući sporedni efekti DCA?

DCA se generalno smatra prilično bezbednim lekom, ali može da izazove neke neželjene efekte kod nekih ljudi.

Najčešći neželjeni efekti DCA su:

– Periferna neuropatija. Ovo je stanje koje utiče na nerve u rukama, stopalima i drugim delovima tela. Izaziva osećaj bockanja, utrnulosti, bola, tremor i teškoće sa koordinacijom. Obično se razvija posle nekoliko sedmica ili meseci terapijom DCA, a simptomi se povlače nakon što se prestane sa uzimanjem DCA ili nakon što se smanji doza DCA.[15]DCA safety and side effects | DCA Guide. https://www.dcaguide.org/dca-information/dca-safety-and-side-effects/

– Pospanost, osećaj magle u glavi, zbunjenost. Ovo su efekti koji utiču na mozak i kognitivnu funkciju. I ove pojave prestaju kada se ukine ili smanji DCA.[16]DCA safety and side effects | DCA Guide. https://www.dcaguide.org/dca-information/dca-safety-and-side-effects/

Neki od retkih neželjenih dejstava DCA su:

– Gorušica, mučnina i tegobe sa varenjem. Ova su dejstva koja utiču na želudac i creva. Mogu se izbeći kada se DCA uzima sa hranom ili kada se koriste antacidi.[17]DCA safety and side effects | DCA Guide. https://www.dcaguide.org/dca-information/dca-safety-and-side-effects/

– Toksičnost jetre. Ovo dejstvo pogađa funkciju jetre i može da prouzrokuje povećane enzime jetre. Otkriva se putem analize krvi i lekar može da nadzire ove vrednosti.[18]Dichloroacetate (DCA) and Cancer: An Overview towards Clinical …. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827705/

– Delirijum. Ovo je ozbiljno sporedno dejstvo koje utiče na mentalno stanje i može prouzrokovati halucinacije, uznemirenost i zbunjenost. I ovo se može poništiti prestankom uzimanja DCA.[19]DCA (dichloroacetate sodium) treatment for cancer. https://www.cancertutor.com/dca-treatment-for-cancer/

Sporedni efekti DCA zavise od doze, trajanja i individualnih faktora svake osobe. Zbog toga je važno konsultovati lekara pre uzimanja DCA, i pažljivo čitati uputstvo. Takođe se savetuje da se koriste suplementi i metode koji mogu sprečiti ili smanjiti neželjena dejstva DCA.[20]DCA safety and side effects | DCA Guide. https://www.dcaguide.org/dca-information/dca-safety-and-side-effects/

Povezani tekstovi

Koji suplementi i metode mogu da spreče ili umanje neželjena dejstva DCA?

Postoje suplementi i metode koje mogu da spreče ili smanje neželjena dejstva DCA, pogotovo perifernu neuropatiju i poremećaje s varenjem.

Neki od njih su:

– Vitamin B1 (tiamin). Ovo je vitamin koji štiti nerve od oštećenja i zapaljenja. Ali takođe može imati i efekat protiv karcinoma tako što sprečava rast malignih ćelija.[21]DCA safety and side effects | DCA Guide. https://www.dcaguide.org/dca-information/dca-safety-and-side-effects/ Preporučuje se u dozama od 300mg vitamina B1 dnevno, poželjno u obliku benfotiamina, koji se bolje apsorbuje nego obični tiamin.[22]Methods and supplements for preventing DCA side effects. https://www.dcaguide.org/dca-information/methods-and-supplements-for-preventing-dca-side-effects/

– Alfa-lipoinska kiselina. Ovo je antioksidans koji pomaže kod nervnih bolova i neuropatije. Takođe može da smanji anksioznost i probleme s pamćenjem koje prouzrokuje DCA.2 Preporučuje se uzimanje 900mg alfa-lipoinske kiseline dnevno, poželjno u obliku R+ alfa-lipoinske kiseline, što je efikasnije nego racemska smeša.[23]Methods and supplements for preventing DCA side effects. https://www.dcaguide.org/dca-information/methods-and-supplements-for-preventing-dca-side-effects/ Ipak, alfa-lipoinska kiselina ne sme da se uzima ako ste na hemoterapiji ili zračnoj terapiji, jer može da utiče na njihovu efikasnost.[24]Methods and supplements for preventing DCA side effects. https://www.dcaguide.org/dca-information/methods-and-supplements-for-preventing-dca-side-effects/

– Acetil L-karnitin. Ovo je aminokiselina koja pomaže kod funkcije nerava i neuropatije. Takođe, može poboljšati energiju i raspoloženje.2. Preporučuje se doza od 1800mg acetil-L-karnitina dnevno.[25]Methods and supplements for preventing DCA side effects. https://www.dcaguide.org/dca-information/methods-and-supplements-for-preventing-dca-side-effects/

– Uzimanje DCA sa hranom ili antacidima[26]Lekovi pogodni za smanjenje želudačne kiseline i smanjenje kiselosti stomačne sredine. Ovo može pomoći da se spreči ili smanji gorušica, mučnina ili probavne smetnje koje nastaju zbog DCA. DCA može da iritira želudac i creva, tako da uzimanje DCA sa hranom ili antacidima može da ublaži njegovu kiselost i da zaštiti sluzokožu probavnih organa.[27]Dichloroacetate (DCA) and Cancer: An Overview towards Clinical …. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827705/

-Praćenje funkcija jetre. Ovo može da pomogne da se otkrije ili spreči toksičnost jetre koju prouzrokuje DCA. DCA može da utiče na enzime jetre i da prouzrokuje oštećenje jetre u nekim slučajevima. Dakle, važno je redovno testirati krv u laboratoriji i proveravati funkcije jetre i shodno tome prilagoditi dozu DCA.[28]Dichloroacetate (DCA) and Cancer: An Overview towards Clinical …. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827705/

Ovo su samo neki od suplemenata i metoda za koje znamo da mogu da spreče ili smanje neželjena dejstva DCA. Ipak – i dalje imamo ovo ipak ovi suplementi nekome ne mogu da pomognu i nisu za sve. Zato podvlačim koliko je važno konsultovati lekara pre uzimanja bilo kojih suplemenata i metoda, a jednako je važno da poslušate njegove savete. Naravno, otiđite kod više od jednog lekara ako treba, samo ne preduzimajte lečenje na svoju ruku.

Mogu li da uzimam DCA sa drugim lekovima?

DCA može imati interakcije sa drugim lekovima, pa je neophodno da konsultujete lekara pre nego što uzmete DCA, a informišite se i o drugim lekovima i suplementima koje koristite. Neke od mogućih dejstava DCA sa drugim lekovima su:

-Lekovi koji izazivaju zbunjenost ili halucinacije. Ovo su kanabinoidi, benzodijazepani ili drugi lekovi za centralni nervni sistem (CNS), posebno ako već izazivaju neka neurološka neželjena dejstva. DCA može povećati rizik od delirijuma, ozbiljnog stanja koje utiče na mentalno stanje i može da prourokuje halucinacije, razdražljivost i zbunjenost.[29]DCA (dichloroacetate) Frequently Asked Questions. https://medicorcancer.com/dca-dichloroacetate-frequently-asked-questions/[30]Dichloroacetate (DCA) and Cancer: An Overview towards Clinical …. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827705/

-Lekovi koji utiču na funkcije jetre. Ovo su ateminofeni, statini, antibiotici, antifungalni lekovi, antiviralni lekovi, i drugi. DCA može prouzrokovati toksičnost jetre u nekim slučajevima, što se može otkriti analizom krvi i uz nadzor lekara. Uzimanje DCA sa drugim lekovima može da utiče na jetru tako što povećava rizik od oštećenja jetre ili da negativno utiče na metabolizam DCA ili drugih lekova. [31]DCA Therapy – Medicor Cancer. https://medicorcancer.com/dca-therapy/

-Lekovi za smanjenje šećera u krvi. U tu grupu spadaju insulin, metformin, sulfonilurea i drugi. DCA može smanjiti nivoe šećera u krvi tako što povećava unos glukoze od strane ćelija i inhibira glukoneogenezu (proizvodnju glukoze iz ne-ugljenohidratnih izvora).[32]DCA Therapy – Medicor Cancer. https://medicorcancer.com/dca-therapy/ Uzimanje DCA sa drugim lekovima koji smanjuju šećer u krvi može povećati rizik od hipoglikemije (niskog šećera u krvi), što može dovesti do simptoma kao što su vrtoglavica, znojenje, zbunjenost i napade.[33]DCA Therapy – Medicor Cancer. https://medicorcancer.com/dca-therapy/

-Lekovi koji utiču na krvni pritisak. Ovo su beta-blokatori, blokatori kalcijumskih kanala, diuretici, inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), blokatori angiotenzin receptora (ARB), i drugi. DCA može da smanji krvni pritisak tako što širi krvne sudove i smanjuje periferni otpor. [34]DCA Therapy – Medicor Cancer. https://medicorcancer.com/dca-therapy/ Uzimanje DCA sa lekovima koji smanjuju krvni pritisak može dovesti do hipotenzije (nizak krvni pritisak), što može dovesti do nesvestice, pospanosti, zamućenja vida i mučnine. [35]DCA Therapy – Medicor Cancer. https://medicorcancer.com/dca-therapy/

To su neki od mogućih lekovima sa kojima DCA može da ima neželjenu interakciju. Takođe, možda ima i interakcija koje nisu poznate ili nisu prijavljene. Zato je važno pitati lekara za savet pre uzimanja DCA, i obavestiti lekara o svim lekovima i suplementima koje koristite.

Kako DCA utiče na plodnost?

Uticaji DCA na plodnost nisu još jasni, pošto je i dalje u toku kliničko istraživanje.[36]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Ipak, na osnovu protokola istraživanja, od učesnika se traži da koriste efikasnu kontracepciju[37]Nije poznato koja vrsta kontracepcije se primenjuje. Ako je u pitanju hormonska kontracepcija, opovrgava se ideja ne-hormonske DCA terapije u lečenju endometrioze. Moguće da je u pitanju lokalna … Pročitaj više tokom istraživanja i tokom 3 meseca nakon poslednje doze DCA.[38]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Ovo ukazuje na to da su istraživači oprezni zbog mogućeg uticaja DCA na plodnost ili ishode trudnoće. 

DCA je ne-hormonski lek koji ne utiče na ovulaciju ili menstruaciju, za razliku od hormonskih terapija u lečenju endometrioze.[39]Endometriosis and Fertility: Impact, Causes, Treatment. https://www.verywellhealth.com/endometriosis-and-fertility-7152743 Zbog toga, DCA možda ne utiče na plodnost u onoj meri koliko utiču hormonske terapije. Ipak, DCA može da utiče na druge aspekte plodnosti, kao što je kvalitet ženske jajne ćelije, implantacije (usađivanja oplođene jajne ćelije u endometrijum), ili zapaljenja, što i dalje nije dovoljno poznato.[40]A Clinical Trial to Evaluate Dichloroacetate (DCA) as a Treatment for …. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046081

Endometrioza sama po sebi može da izazove neplodnost tako što utiče na jajnike, jajovode, matericu ili karličnu sredinu.[41] A Clinical Trial to Evaluate Dichloroacetate (DCA) as a Treatment for …. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046081 Zbog toga, ako DCA može da smanji rast i opstanak endometrioznih ćelija i tkiva, kao što pokazuju prekliničke studije[42]Endometriosis and Fertility: Impact, Causes, Treatment. https://www.verywellhealth.com/endometriosis-and-fertility-7152743, on takođe možda može da poboljša plodnost tako što će vratiti normalnu funkciju i anatomiju reproduktivnih organa.

Da se ne obradujemo previše, ovo su i dalje samo hipoteze i potrebno je još istraživanja koja bi potrvdila uticaj DCA na plodnost. Kliničko istraživanje bi trebalo da obezbedi informacije o tome kako DCA utiče na bol uzrokovan endometriozom i na kvalitet života, ali ono neće direktno meriti uticaje na plodnost.[43]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Zbog toga, obavezno konsultujte lekara pre nego što pomislite da biste uzimali DCA, uz efikasna kontraceptivna sredstva, ako ne planirate da zatrudnite.

DCA u poređenju sa drugim načinima lečenja endometrioze

DCA je način lečenja endometrioze koji se razlikuje u odnosu na druge terapije koje se trenutno koriste. Mnoge od postojećih terapija su hormonske ili hirurške, što ima ograničenja ili sporedne efekte.[44]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Hormonske terapije, kao što su kontraceptivne pilule ili implanti, mogu da spreče ovulaciju i menstruaciju, što može smanjiti bol zbog endometrioze, ali takođe može uticati i na plodnost ili imati druge uticaje na telo.[45]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0 Hirurški zahvati, kao što je laparoskopija ili histerektomija mogu da uklone endometriozne lezije ili organe, ali sa sobom nose rizik od komplikacija ili ponovne pojave bolesti.[46]Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0

DCA je ne-hormonski, ne-hiriruški način lečenja endometrioze koji cilja metaboličke abnormalnosti endometrioznih ćelija i tkiva. [47]Endometriosis: Are there any new treatments on the horizon?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-latest-in-endometriosis-research-ways-forward Endometriozne ćelije i tkiva proizvode visoke nivoe laktata, što je nusproizvod ćelijskog energetskog metabolizma. Lakati mogu da promovišu zapaljenja i rast tkiva, što doprinosi endometrioznom bolu i neplodnosti.[48]Endometriosis: Are there any new treatments on the horizon?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-latest-in-endometriosis-research-ways-forward DCA funkcioniše tako što inhibira enzim koji se zove piruvat dihidrogenaza kinaza (PDK), koji reguliše ćelijski energetski metabolizam. Sprečavanjem PDK, DCA može da smanji proizvodnju laktata i da smanji opstanak i rast endometrioznih ćelija i tkiva. [49]Endometriosis: Are there any new treatments on the horizon?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-latest-in-endometriosis-research-ways-forward

DCA se do sada koristio za lečenje retkih metaboličkih poremećaja kod dece i za neke karcinome odraslih. Pokazao je obećavajuće rezultate u prekliničkim studijama na ćelijama miševa sa endometriozom.[50] Endometriosis: Are there any new treatments on the horizon?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-latest-in-endometriosis-research-ways-forwardDCA se sada testira u kliničkim istraživanjima kod žena sa bolovima od endometrioze.[51]Repurposing dichloroacetate for the treatment of women with endometriosis. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1916144116 Istraživanje ima za cilj da utvrdi da li DCA može da smanji bol i poboljša kvalitet života žena sa endometriozom. Takođe, postoji nada da se dođe do dokaza koji bi poslužili kao osnov za kasnije veće randomizovano kontrolisano istraživanje u budućnosti.[52]Repurposing dichloroacetate for the treatment of women with endometriosis. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1916144116

Koji su drugi ne-hormonski načini lečenja endometrioze?

Nema puno ne-hormonskih načina lečenja endometrioze koja su trenutno dostupna ili odobrena. Mnoge terapije su ili hormonske ili hirurške, što ima ograničenja i neželjena dejstva.[53]12 Natural Remedies for Endometriosis. https://www.verywellhealth.com/natural-treatments-for-endometriosis-89275 Ipak, evo nekih ne-hormonskih opcija[54]New therapeutic approaches for endometriosis besides hormonal therapy https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6964939/ koje mogu da pomognu nekim ženama sa endometriozom, kao što su:

  • DCA. Ovaj lek, kao što pišemo u aktuelnom tekstu, je u fazi ispitivanja u kliničkom istraživanju. To je ne-hormonski lek koji utiče na metaboličke procese endometrioznih ćelija i tkiva i smanjuje njihov rast i opstanak.[55]Researchers optimistic about potential new treatment for endometriosis …. https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate I dalje se ispituje i nije u širokoj upotrebi.
  • Analgetici – lekovi protiv bolova. Ovo su lekovi koji pomažu kod smanjivanja bolova i zapaljenja koje prouzrokuje endometrioza. Analgetici su nesteroidni antizapaljenski lekovi (NSAIDs), kao što je ibuprofen ili naproxen ili drugi lekovi protiv bolova, kao što su paracetamol i opiodi. Ipak, oni ne leče uzročnika endometrioze a mogu imati neželjena dejstva prilikom dugotrajnog korišćenja.
  • Antidepresivi. Govorimo o lekovima koji poboljšavaju raspoloženje i emocionalno dobrostanje, kao i upravljanje bolom. Oni deluju tako što utiču na nivoe nekih hemikalija u mozgu, kao što su serotonin i norepinefrin, koji učestvuju u percepciji bola i regulaciji raspoloženja. Antidepresivi podrazumevaju selektivne inhibitore preuzimanja serotonina (SSRI), kao što su fluoksetin ili sertralin, i inhibitore preuzimanja serotonin-norepinefrina (SNRI), kao što su duloksetin ili venlafaksin. Ipak, i oni mogu imati neželjena dejstva i interakcije sa drugim lekovima.
  • Antikonvulzivi. To su lekovi koji sprečavaju bol nerava i neuropatiju, koji mogu biti prouzrokovani endometrioznim lezijama koje pritiskaju nerve, ili koji nastaju kao posledica tretmana DCA o kome danas pričamo. Oni funkcionišu tako što stabilizuju aktivnost nervnih ćelija i smanjuju njihovu razdražljivost. U tu grupu lekova spadaju gabapentin, pregabalin i karbamezepin. I ovi lekovi imaju neželjena dejstva ili interakciju sa drugim lekovima.
  • Prirodni lekovi. Pod prirodnim lekovima ubrajamo materije ili prakse koje mogu da pomognu kod simptoma endometrioze korišćenjem prirodnih ili biljnih sastojaka ili metoda. U toj grupi su isoflavoni, omega-3 masne kiseline, kamilica, probiotici, resveratrol, kurkuma, akupunktura, joga, meditacija i drugo. Ipak, za ove metode lečenja nema dovoljno naučnih dokaza kako bi se potkrepilo njihovo navodno terapeutsko dejstvo ili bezbednost, a i oni takođe imaju sporedna dejstva i interakciju sa drugim lekovima.[56]Non-hormonal Treatments for Endometriosis | Endometriosis.net. https://endometriosis.net/uncategorized/medication-options

Nabrojili smo neke od ne-hormonskih terapija za endometriozu koje su rasprostranjene kako u medijima tako i na tržištu. 

Pre nego što se upustite u neki plan lečenja, dobro se obavestite i tražite mišljenje lekara, jer nije sve za svakoga, i svaka osoba ima svoj specifični zdravstveni status. Jedino kvalifikovani lekar može adekvatno da sagleda stanje i eventualno odobri neke od načina lečenja. Ne preduzimajte ništa na svoju ruku i ne verujte anegdotalnim pričama “poznanice od tetkine komšinice” koja se “magično izlečila” čajevima, biljnim kapima, prirodnim sokovima ili bilo čime što se reklamira kao “prirodni lek”.

novine u lečenju endometrioze

Uvek se obradujemo kad čujemo za neki nov način lečenja endometrioze, pogotovo kad vesti dolaze od renomiranih naučnih institucija, kao što je u ovom primeru, Univerzitet u Edinburu u Velikoj Britaniji. Dalek je put od kliničkog istraživanja, odobrenja lekova i primene u zvaničnim protokolima lečenja. 

Ipak, saznanje da se naučna zajednica bavi endometriozom i da se traži način da se pomogne ženama koje boluju od endometrioze u smislu da se olakša ili reši bar jedno polje ove teške bolesti, jeste ohrabrujuće. Tegoba endometrioze ima mnogo: tu su nepodnošljivi bolovi, neplodnost, višestruke operacije i posledice operacija, oštećenje funkcija raznih organa, ne samo reproduktivnih, smanjenje kvaliteta života i sveukupna teška navigacija kroz svakodnevni život. A kao trešnja na torti 🍒 za žene sa endometriozom, tu su i velike tegobe prilikom ostvarivanja materinstva.

Dihloracetat je pokazao obećavajuće rezultate u prekliničkim studijama, a tekuće kliničko istraživanje (2023.) za cilj ima da proceni bezbednost i efikasnost kod žena sa endometriozom.[57]https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate Ako se pokaže kao uspešan, DCA bi otvorio vrata razvoju prve nove klase lekova za endometriozu u poslednjih 40 godina, pružajući alternativnu opciju lečenja za oko 10% žena širom sveta koje pate od ove bolesti.

**Odricanje od odogovornosti: ovaj veb sajt ne pruža medicnski savet. Informacije, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, vizuale, grafikone i slike i drugi materijal koji je objavljen na ovom veb sajtu, ima samo i isključivo svrhu informisanja. Na ovom veb sajtu nema materijala koji za cilj ima zamenu za profesionalni medicinski savet, dijagnozu i lečenje. Uvek tražite savet vašeg lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika za bilo koja pitanja koja možda možete imati o nekoj bolesti, medicinskom stanju ili lečenju, kao i pre nego što preduzmete bilo kakvu zdravstvenu terapiju. Nikad ne odbacujte profesionalni medicinski savet i ne odlažite traženje tog saveta zbog nečega što ste pročitali na ovom veb sajtu.**

Reference

Reference
1 How new treatment ‘changed my life’ – BBC News. https://www.bbc.com/news/health-56245521
2 Preklinička istraživanja se vrše na in vitro, in vivo, ex vivo i in silico modelima kako bi se dobile osnovne informacije o bezbednosti i biološkoj efikasnosti kandidata za lek pre njegovog testirana na krajnjoj ciljnoj populaciji, to jest, na ljudima.
3 Investigational Cancer Medicine DCA Studied for Endometriosis. https://endometriosisnews.com/2019/12/05/investigational-cancer-medicine-dca-dichloroacetate-endometriosis-pre-clinical-study/
4 A nonhormonal treatment of endometriosis: Dichloroacetate. https://www.endonews.com/a-nonhormonal-treatment-of-endometriosis-dichloroacetate
5 Researchers optimistic about potential new treatment for endometriosis …. https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate.
6, 55 Researchers optimistic about potential new treatment for endometriosis …. https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate
7, 8, 11, 12, 36, 38, 43, 44, 45, 46 Dichloroacetate as a possible treatment for endometriosis-associated …. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-021-00797-0
9, 14, 40 A Clinical Trial to Evaluate Dichloroacetate (DCA) as a Treatment for …. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046081
10, 57 https://www.theguardian.com/society/2023/mar/08/endometriosis-new-treatment-non-hormonal-drug-dichloroacetate
13 Repurposing dichloroacetate for the treatment of women with endometriosis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31792175/
15, 16, 17, 20, 21 DCA safety and side effects | DCA Guide. https://www.dcaguide.org/dca-information/dca-safety-and-side-effects/
18, 30 Dichloroacetate (DCA) and Cancer: An Overview towards Clinical …. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827705/
19 DCA (dichloroacetate sodium) treatment for cancer. https://www.cancertutor.com/dca-treatment-for-cancer/
22, 23, 24, 25 Methods and supplements for preventing DCA side effects. https://www.dcaguide.org/dca-information/methods-and-supplements-for-preventing-dca-side-effects/
26 Lekovi pogodni za smanjenje želudačne kiseline i smanjenje kiselosti stomačne sredine
27, 28 Dichloroacetate (DCA) and Cancer: An Overview towards Clinical …. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31827705/
29 DCA (dichloroacetate) Frequently Asked Questions. https://medicorcancer.com/dca-dichloroacetate-frequently-asked-questions/
31, 32, 33, 34, 35 DCA Therapy – Medicor Cancer. https://medicorcancer.com/dca-therapy/
37 Nije poznato koja vrsta kontracepcije se primenjuje. Ako je u pitanju hormonska kontracepcija, opovrgava se ideja ne-hormonske DCA terapije u lečenju endometrioze. Moguće da je u pitanju lokalna fizička zaštita (kondomi i/ili spermicidi), informacija je nedostupna.
39, 42 Endometriosis and Fertility: Impact, Causes, Treatment. https://www.verywellhealth.com/endometriosis-and-fertility-7152743
41  A Clinical Trial to Evaluate Dichloroacetate (DCA) as a Treatment for …. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04046081
47, 48, 49 Endometriosis: Are there any new treatments on the horizon?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-latest-in-endometriosis-research-ways-forward
50 Endometriosis: Are there any new treatments on the horizon?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/the-latest-in-endometriosis-research-ways-forward
51, 52 Repurposing dichloroacetate for the treatment of women with endometriosis. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1916144116
53 12 Natural Remedies for Endometriosis. https://www.verywellhealth.com/natural-treatments-for-endometriosis-89275
54 New therapeutic approaches for endometriosis besides hormonal therapy https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6964939/
56 Non-hormonal Treatments for Endometriosis | Endometriosis.net. https://endometriosis.net/uncategorized/medication-options

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *