Šta je holistički wellness?

holistički wellness

Holistički wellness je pristup zdravlju koji sagledava sve aspekte života osobe, i kakav odnos ima sa svojom okolinom. Holistički wellness, ili aktivnosti usmerene ka dobrostanju uz primenu holizma, podrazumeva zdravlje uma, tela i duha, kao način da se poboljša celokupno dobrostanje. Holistički wellness pomaže ljudima da konceptualizuju bolest tako što sagledavaju sve aspekte svog života i primenjivanje promena kako bi se poboljšalo i zdravlje i sprečile bolesti. Holistički wellness takođe pomaže da postignemo duhovnu i emotivnu introspekciju, u isto vreme sprečavajući bolesti. Holistički wellness je deo kompleta rituala koji se mogu podvesti i pod nešto što se zove “new age healing” [1]https://www.britannica.com/topic/New-Age-movement.

Koji su neki od primera prakse holističkog wellnessa?

Ima mnogo vrsta praksi holističkog wellness-a koji nam pomažu da poboljšamo svoje fizičko, mentalno, emocionalno i duhovno zdravlje. Neke od praksi holističkog wellness-a su:

Terapija masažom: Ova tehnika podrazumeva primenu pritiska i uticanje na pokret mišića i mekih tkiva tela, kako bi se ublažio bol, stres i napetost.

Terapija razgovorom: Oblik psihoterapije – razgovor sa obučenim profesionalnim terapeutom, o mislima, osećanjima i iskustvima kako bi se stekao uvid, pronašao način savladavanja izazova i poboljšalo celokupno dobrostanje.

Akupunktura: Tradicionalna kineska medicina koja podrazumeva zabadanje iglica na specifične tačke na telo kako bi se stimulisao tok energije i povratila ravnoteža.

Akupresura: Tehnika slična akupunkturi koja koristi pritisak prsta umesto fiksiranja iglica na iste tačke na telu.

Terapija disanja: Tehnika koja koristi osvešćene načine disanja kako bi se regulisao nervni sistem, umirio um i poboljšala svesnost.

Meditacija: Praksa fokusiranja pažnje na jedan konkretan predmet, misao ili osećaj, kako bi se postiglo stanje opuštanja, jasnoće i svesne pažnje. 

Hipnoza: Uvođenje u stanje nalik transu, sa izmenjenom svesti, u kome smo podložniji sugestijama i pozitivnim promenama. 

Aromaterapija: Korišćenje prirodnih ulja ekstrahovanih iz biljaka, što objedinjuje aromaterapija, kako bismo poboljšali raspoloženje, zdravlje i okolinu.

Mindfulness: Primena svesne pažnje – praksa u kojoj obraćamo pažnju na sadašnji trenutak sa otvorenošću, radoznalošću i prihvatanjem.

Reiki: Kanalisanje univerzalne životne energije preko ruku, poznato i kao Reiki, je praksa koja ima za cilj isceljenje i postizanje harmonije sa sobom i sa drugima. 

Tai-chi: Oblik borilačke veštine u kome se sporim i gracioznim pokretima poboljšava ravnoteža, snaga, fleksibilnost i koordinacija. 

Joga: Joga je praksa koja obuhvata fizičke položaje, vežbe disanja i meditaciju kako bi se ujedinili telo, um i duh.

Ovo su samo neki od primera praksi holističkog wellness-a. Uvek možete da istražite više opcija i pronađete šta je najbolje za vas, bilo da sami istražujete ili da konsultujete holističkog praktičara.

holistički wellness

Koja je razlika između holističkog i “regularnog” wellness-a?

“Regularni” wellness[2]https://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-wellbeing-difference.aspx. se obično povezuje sa fizičkim zdravljem i odsustvom bolesti. Takođe, podrazumeva i mentalno zdravlje i emotivno dobrostanje, ali ne obuhvata nužno i duhovne ili društvene aspekte života čoveka. “Obični” wellness često podržava konvencionalna medicina, kao što su farmaceutski lekovi ili hirurgija, kao i životne navike, kao što je način ishrane, vežba i san.

Holistički wellness, s druge strane, je pristup zdravlju koji sagledava sve aspekte života čoveka, i kako ti aspekti međusobno deluju jedan na drugog, u datoj sredini. Ova vrsta wellness-a uzima u obzir um, telo i duh kao način da se poboljša dobrostanje. Holistički wellness se razlikuje od običnog i po tome što uz sagledavanje načina života uzima i obzir i dublje razumevanje sebe.

Šta je bolje za mene?

Na ovo pitanje nema definitivnog odgovora, pošto to zavisi od vaših ličnih preferencija, potreba, ciljeva i vrednosti. Nekim ljudima više prija konvencionalni pristup wellness-u, dok drugi traže holistički i integrativni način lečenja. Neki kombinuju oba pristupa. Važno je znati kojih sve opcija ima, koje su prednosti svake od njih, i koliko je važno napraviti dobro istražene izbore koji će odgovarati vašoj konkretnoj situaciji. Možete da konsultujete i lekara ili holističkog praktičara kako biste dobili njegovo stručno mišljenje i plan lečenja koji je najbolji za vas.

Koja pitanja bi trebalo da postavim lekaru ili holističkom praktičaru?

Neka od pitanja koja bi trebalo da postavite vašem lekaru ili holističkom praktičaru su:

– Koje su vaše kvalifikacije i kredencijali?

– Koji je vaš pristup wellness-u i lečenju?

– Koje su prednosti i rizici tretmana ili praksi koje preporučujete?

– Kako procenjujete efektivnosti tretmana ili praksi koje koristite? 

– Kako koordinišete tretmane sa lekarima ili specijalistima?

– Na koji način poštujete moje vrednosti, uverenja i izbore?

– Kako ćete me uključiti u proces donošenja odluka?

– Kako ćete komunicirati sa mnom i dati mi povratne informacije?

– Koji je vaš plan za rešavanje hitnih situacija i komplikacija?

– Kako ćete čuvati moju privatnost i poverljivost?

Ovo su samo neki od primera pitanja koja pomažu da uspostavite poverenje i prijateljski odnos. Sa lekarom ili praktičarem, kako biste dobili negu koja vam treba i koju očekujete.

Povezani tekstovi

Kako da se pripremim za holističku konsultaciju?

Ovo su saveti kako da se pripremite za holističku konsultaciju:

Istražite terapeuta kod koga želite da idete. Proverite njihove kredencijale, ocene korisnika, veb sajt, kako biste dobili uvid u njihovu biografiju, filozofiju i usluge.

Napravite listu zdravstvenih tegoba, ciljeva i očekivanja koja imate. Budite konkretni i iskreni, koliko je moguće, kada govorite o svojim simptomima, medicinskoj istoriji, lekovima, suplementima, načinu života i emocionalnom stanju.

Ponesite sve relevantnu dokumentaciju koja može biti korisna za konsultaciju. To mogu biti rezultati testova, preporuke, recepti za lekove i tretmane, ili informacije o zdravstvenom osiguranja. 

Budite otvoreni i radoznali. Holistički wellness može podrazumevati različite perspektive i pristupe u odnosu na konvencionalnu medicinu. Budite voljni da učite i probate nove stvari koje mogu koristiti vašem zdravlju i dobrostanju.

Postavljajte pitanja i izrazite svoja mišljenja. Holistički wellness je proces saradnje koji zahteva vaše aktivno učešće i povratne informacije. Ne ustručavajte se da postavljate pitanja, razjasnite sumnje ili podelite vaše želje i brige sa vašim terapeutom.

Sledite preporuke i uputstva vašeg terapeuta ili praktičara. Holistički wellness može zahtevati da promenite neke svoje navike, ponašanja ili uverenja. Najveće koristi od tretmana ćete imati i ako verujete u stručnost i vođstvo vašeg terapeuta. Sledite njihove savete kako da postignete najbolje rezultate (nakon što ste se uverili u razumnost i bezbednosti tih saveta).

Procenjujte svoj napredak i zadovoljstvo. Holistički wellness je putovanje koje traje i zahteva stalno procenjivanje i prilagođavanje. Beležite svoje rezultate i osećanja i saopštavajte ih svom terapeutu ili praktičaru. Ako niste zadovoljni ili vam nije prijatan bilo koji aspekt programa lečenja, saopštite ih osobi koja vas leči i tražite alternative ako je potrebno.

To su bili neki od saveta koji mogu da vam pomognu da se pripremite za holističku konsultaciju, kako biste pomogli i sebi i terapeutu za najbolji plan lečenja.

Kako da uskladim “obični” wellness i holistički wellness?

Uskladiti obični wellness i holistički wellness može biti teško, ali je sigurno moguće i korisno. Evo naših predloga kako ćete ih dovesti u ravnotežu:

  • Sagledajte vrednosti i ograničenja oba pristupa. Regularni wellness i holistički wellness imaju različite snage i slabosti. Obični wellness može biti efikasan za tretiranje akutnih stanja, dijagnostifikovanje bolesti i pružanje intervencija zasnovanih na dokazima. Holistički wellness je efikasan za sprečavanje hroničnih stanja, usmeravanje na uzrok problema i dobar je u davanju personalizovanih i integrativnih rešenja. Oba rešenja mogu biti dopuna jedno drugom i poboljšati vaše zdravlje i dobrostanje.
  • Komunicirajte sa vašim terapeutom i praktičarima. Ako koristite usluge i običnog i holističkog wellness-a, važno je oba terapeuta budu obaveštena o vašem zdravstvenom statusu, planu lečenja i ciljevima. To može da pomogne da se izbegnu potencijalni konflikti, interakcije ili dupliranje nege. Takođe vam pomaže da koordinišete negu koju dobijate i obezbeđuje da dobijete najbolju moguću podršku.
  • Budite fleksibilni i prilagodljivi. Kako biste sve načine lečenja doveli u ravnotežu, moraćete da prilagodite svoj raspored, budžet ili očekivanja. Možda ćete morati da odvojite više vremena, novca ili energije kako biste dobijali holističke tretmane. Takođe će biti potrebno da budete otvoreni za nova iskustva, perspektive ili rezultate koji mogu biti različiti od onoga na šta ste navikli sa običnim wellness-om, i konvencionalnom medicinom. Budite fleksibilni i prilagodljivi prema promenama koje mogu da se dogode dok usklađujete oba pristupa.
  • Slušajte svoje telo i intuiciju. Ravnoteža između običnog wellness-a i holističkog wellness-a u krajnjoj meri zavisi od vaših ličnih potreba, sklonosti i vrednosti. Slušajte svoje telo i intuiciju kako biste utvrdili šta je najbolje za vas. Obratite pažnju kako se osećate fizički, mentalno, emotivno i duhovno posle nekog tretmana lečenja. Verujte svojoj unutrašnjoj mudrosti i sledite ono što čini da se osećate zdravo i srećno.
holistički wellness

Holistički wellness je stvarni i legitimni pristup zdravlju i dobrostanju koji povremeno dobije zalet u široj populaciji. Svedoci smo da je poslednjih godina holistički wellness u porastu. Holistički wellness priznaje da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje optimalnog fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog dobrostanja.

Holistički wellness obuhvata širok dijapazon praksi i terapija i iz zapadne i istočne medicine, uključujući ishranu, masažu, akupunkturu, meditaciju i drudge oblike komplementarne i alternativne medicine. Ove prakse se često koriste u kombinaciji kako bi delovale na celu osobu (telo+um+duša) i kako bi potpomogle ravnotežu i harmoniju u svim aspektima života.

Ako kažete, pa da, ali nema dovoljno naučnih dokaza koji bi išli u prilog efektivnosti mnogih holističkih praksi, za nekog to jeste razlog za odbacivanje ovakvih načina brige o sebi, za nekog nije. Istina je da nije sve na ovom svetu istraženo i potkrepljeno naučnim studijama, a da ipak pomaže ljudima. Pitanje je samo da li mislite da je nešto za vas ili nije.

Za meditaciju i mindfulness kažu da smanjuje stres i anksioznost, dok akupunktura pomaže kod ublažavanja bola i pospešivanja opuštanja.

Iako holistički wellness nije zamena za tradicionalnu medicinsku negu, može biti koristan dodatak i pojačati efektivnost konvencionalnih tretmana. Mnogi ljudi uključuju prakse holističkog wellness-a u svoje dnevne rutine kako bi se osećali bolje, smanjili stres i povećali sveukupni kvalitet života.

Nema jednog ispravnog načina da dostignete zdravlje i dobrostanje. Svaka pojedinačna situacija će zahtevati novu procenu aktivnosti koje su potrebne i opravdane, kako biste postigli ciljeve koji se tiču ozdravljenja.

Reference

Reference
1 https://www.britannica.com/topic/New-Age-movement
2 https://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-wellbeing-difference.aspx.

Related

One Reply to “Šta je holistički wellness?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *