Šta je Reiki, ali stvarno?

Znala sam da dolazi sa Istoka i da ima veze sa energijom i narodnom mudrošću, ali nisam znala tačno šta je Reiki. Ovu metodu brige o sebi sam otkrila onda kada mi je najviše trebalo. Čuli ste za ono “kada je učenik spreman, učitelj se pojavljuje”. Išla sam na psihoterapiju već neko vreme, što je pomoglo da bolje sagledam sebe i da preuzmem odgovornost za svoj život. Otvorila sam Reikiju vrata – i dobila podršku, poverenje i prijateljstvo. 

Reiki je oblik alternativne medicine za koji se kaže da koristi životnu energiju u cilju isceljenja. Reč Reiki sačinjavaju dve japanske reči – Rei što znači “Božija mudrost ili viša sila” i Ki, što znači “životna energija”. Za Reiki kažu da je veoma efikasan metod alternativne medicine koji pomaže kod različitih stanja. Reiki, smatraju neki, kanališe snagu životne energije u klijenta, što promoviše izlečenje. 

Životna energija, na način kako je objašnjavaju Reiki praktičari i Reiki entuzijasti, postoji u svim živim bićima i daje nam vitalnost. “Ki”, ili “Či”, životna energija, kako je nazivaju u Kini i Japanu, čini okosnicu i akupunkture.

U ovom tekstu osvrnućemo se u opštim crtama na to šta je Reiki, kao i o sukobljenim shvatanjima tradicionalnog Reikija i Reikija koji se danas praktikuje u zapadnom svetu.

šta je reiki

Šta je Reiki?

Reiki je tretman alternativne medicine koji koristi univerzalno prisutnu životnu energiju da leči, to jest pomogne da se uravnoteži energiju organizma i time pospeši isceljenje. Reiki praktičari koriste šake da prenesu snagu životne energije na klijenta, uglavnom ne dodirujući klijenta već držeći šake desetak centimetara iznad tela. Za Reiki se kaže da smanjuje stres, anksioznost i nivo bola. Reiki tretman se obično vrši u mirnom i opuštajućem ambijentu, čime se promoviše isceljenje i olakšava stres. 

Reiki praktičari veruju da mogu da kanališu snagu životne energije kako bi iscelili druge. Koriste šake kako bi kanalisali energiju, i veruju da ta energija prolazi kroz njih u osobu koja dobija tretman. 

Neki praktikuju polaganje šaka na telo klijenta, ali većina Reiki praktičara drži šake u bliskom prostoru iznad tela. 

Naučna utemeljenost efikasnosti Reikija

Nema naučnih dokaza koji potkrepljuju tvrdnje koje iznose Reiki praktičari. Ipak, mnogi veruju u snagu Reikija i u njemu vide pozitivne rezultate. Toj grupi ljudi se pridružujem i ja, sa dvogodišnjim stažom praktikovanja Reikija za sebe, porodicu i prijatelje. Najveća značajna dobit tretmana Reikija je smanjenje stresa i anksioznosti, tako da bih preporučila ovaj tretman svima koje muči stres i anksioznost. 

Tokom moje kratkoročne Reiki prakse, svedok sam izuzetno povoljnog dejstva Reiki tretmana na ljude, životinje i biljke. Efekat Reikija se ne zaustavlja samo na ovozemaljskom planu, ali o tome neki drugi put 🧙‍♀️.

Teorija Reikija je da životna energija pomaže telu da isceli. Kada je telo u stanju niske energije, veća je verovatnoća da će se osoba razboleti ili se povrediti. Kada praktikuju Reiki, praktičari veruju da mogu da pomognu da se poveća životna energija u telu i time pomogne telu da isceli. Reiki je holistička metoda izlečenja koja može da doprinese da se poboljša sveukupno zdravlje i dobrostanje. Reiki nije zamena za medicinsko lečenje, već komplementarna terapija (terapija koju praktikujemo kao dodatak praksama koje preporučuju lekari zvanične medicine). 

Povezani tekstovi

Koje su koristi Reikija?

Veruje se da Reiki leči telo, um i duh. Neke od tvrdnji su da Reiki pomaže u sledećim aspektima:

  • Smanjuje stres
  • Poboljšava san
  • Povećava nivo energije
  • Poboljšava raspoloženje
  • Ubrzava proces isceljenja

Za Reiki se kaže da smanjuje stres, anksioznost i nivo bola. Reiki tretman se obično vrši u mirnom i opuštajućem ambijentu, čime se promoviše isceljenje i olakšava stres. 

Reiki je, smatra se, blaga i neinvazivna metoda lečenja. Većina ljudi prijavljuje da su posle tretmana veoma opušteni i rasterećeni. 

Dimenzije blagotvornog delovanja Reikija su brojne. Može se reći da zavise od toga koliko je osoba prijemčiva za ovu vrstu intervencije, da li je u dodiru sa svojom duhovnošću, da li želi da ide putem isceljenja i da li se pronalazi u tome.

Zašto je Reiki popularan?

Reiki je metoda kojom može lako da se ovlada. Reiki može da se koristi i na sebi, i na drugima, i ne zahteva nikakvu posebnu obuku ni opremu. Moja komšinica je istrajno i predano upućivala Reiki drvetu koje se sušilo. Ceo taj njen poduhvat je bio zabavan. Drvo je ozdravilo. Ne znam da li je Reiki bio zaslužan za to, ali količina energije i ljubavi koju je dala drvetu je bila opčinjavajuća. 

Zbog brojnih korisnih efekata, ljudi svih uzrasta i stanja praktikuju Reiki. Reiki je jednostavan, prirodan i efikasan način da se osveži i održava zdravlje. 

Ljudi posežu za Reikijem, kao i drugim vidovima alternativne medicine i jer ne nalaze rešenja kod lekara zvanične medicine. Čini se da nedostaje holistička podrška koja će pomoći ne samo da iscelimo konkretno oboljenje, već celo telo i dušu.

Takođe, ako bolujete od neke hronične bolesti ili ste pod nekom dugotrajnom terapijom ili procedurom (kao što je priprema za vantelesnu oplodnju), Reiki je fantastična podrška za vaše emocije, psihičku stabilnost, rezilijentnost i odlična potpora za trenutke kada mislite da više nemate snage, da ne možete da izdržite ili da gubite motivaciju.

Da li postoje rizici u vezi sa Reikijem? 

Nema nikakvih poznatih rizika povodom Reikija. To je metoda alternativne medicine i zato uvek treba da se konsultujete sa svojim lekarom pre nego uvedete bilo kakav novi tretman u postojeći plan lečenja. Neki ljudi imaju osećaj blage vrtoglavice posle Reiki tretmana, ali se to javlja uglavnom zbog oslobađanja od napetosti i relaksacije. Reiki ljudi vole da pričaju o “toksinima” koji se tokom tretmana “oslobađaju”, kao da nas priroda nije opremila jetrom, bubrezima i kožom, da obavljaju taj posao za nas.

Reiki nije zamena za medicinsku terapiju. Neki Reiki praktičari uopšte ne idu kod lekara zvanične medicine i sebe i članove svoje porodice pokrivaju isključivo energentskim tretmanima. Za mnoge od nas je to možda suviše radikalna praksa. Možemo tumačiti da li su u pravu ili ne. Svako donosi odluke za sebe i sigurno je da ćemo uvek raditi ono što se čini najrazumnijim za nas. Ako imate zdravstveni problem, moj savet je da prvo potražite pomoć lekara, a onda da primenite druge metode lečenja koje mislite da bi vam pomogle.

Postoje naučne studije koje su se bavile učinkom Reikija i dokazale da Reiki ima pozitivne uticaje, ali studije nisu sveobuhvatne i nisu dovoljno temeljne kako bi se rezultati potvrdili. Nauka kaže da se pozitivni uticaji javljaju zbog sugestije i placeba. Zato naučna zajednica svrstava Reiki u pseudonauku (pseudonauka je i aromaterapija i akupunktura, između ostalog). Pseudonauka se definiše kao “tvrdnja, verovanje ili praksa koja se predstavlja kao naučna, ali ne podleže validnom naučnom metodu, nema kvalitetnih dokaza ni uverljivosti ili se na drugi način ne može pouzdano testirati”.

Ovakvo objašnjenje Reikija kao pseudonauke možemo da shvatimo i kao situaciju u kojoj to što nauka nije do sad dokazala naučnim metodama vrednost Reikija, ne znači da Reiki nema vrednosti koje mu pripisuju. Možda je nauka savremenog doba još mlada, ili nemotivisana da se bavi dokazivanjem učinkovitosti alternativne medicine, pa time i Reikija.

šta je reiki

Postavljanje ličnih granica je neophodni aspekt brige o sebi. Kako da ih osvestiš i kako da ih saopštiš?

Istorija Reikija, onako kako je propovedaju Reiki praktičari

Istorijska verzija Reikija koja se promoviše, jeste da ga je otkrio Mikao Usui, Japanac za koga se kaže da je otac ove spiritualne prakse, kao i da je za svog života iscelio više od 2.000 ljudi. Otkrio je Reiki tako što se uputio na planinu i tihovao neko vreme na njoj, dok mu se Reiki nije “ukazao”, odnosno “ponovo ga je otkrio”.  Mikao Usui je živeo krajem  XIX – početkom XX veka. 1940-ih u zapadni svet Reiki je prenela Havajo Takata, Amerikanka japanskog porekla, koju je obučavao učenik Mikao Usuija i koja je sama postala Reiki učitelj i Reiki master. 

Da biste postali Reiki praktičar, pravilo je da morate biti inicirani, to jest uvedeni u rodoslov koji je započeo Mikao Usui, tako što u posebnom obredu dobijate od svog Reiki učitelja duhovne blagoslove u specifičnom ritualu. Tako postajete deo loze Reikija, onako kako ga je osnovao i primenjivao Mikao Usui. Taj ritual plaćate određenim novčanim iznosom. Za svoju inicijaciju dobijate sertifikat, čime je ozvaničena vaša pripadnost lokalnom Reiki udruženju (mada Reiki nema globalno utemeljenih regulatornih tela).

Kritička verzija istorije Reikija

Poslednjih godina izdvajaju se generacije Reiki praktičara, uglavnom u SAD, japanskog porekla, koje se kvalifikovano bave Reikijem, vole Reiki, ali imaju kritički osvrt na moderni Reiki. 

❗️ Smatraju da Mikao Usui nije “otkrio” ni izmislio univerzalnu isceljujuću energiju, već da je lečenje energijom tradicija koja u Japanu postoji hiljadama godina.

❗️ Protive se inicijaciji i kažu da je inicijacija proizvod zapadnjačkog Reikija i da inicijacije nisu postojale u Reikiju pre nego što je prenesen na američki kontinent.

❗️ Reiki master nije nikakva sveta tradicija, kažu, nije kao takav postojao originalno u Japanu, već je Zapad simbol “sveti” prisvojio od manjih religijskih zajednica u Japanu koje nemaju veze sa Reikijem. 

❗️ Japanski Reiki se, originalno, ne bavi čakrama. Čakre, na kojima se u većoj meri zasniva pozapadnjačeni Reiki, je obeležje koje je Zapad kulturološki prisvojio (proizvoljno izdvojio iz konteksta i uveo u svoj kulturni milje). Japan ima sopstvenu kosmologiju koja artikuliše i istražuje kako energija funkcioniše u telu.

❗️ Za čakre se smatra da su ih u Reiki uveli belci praktičari, za koje se, opet, smatra, da nisu deo prirodnog naslednog reda i rodoslova ni Mikao Usuija ni japanskih tradicionalnih energetskih iscelitelja. 

❗️ Moderni kritičari Reikija (ljudi sa miks-japanskim poreklom koji su i sami Reiki praktičari i učitelji) smatraju da je neophodno produbiti svest o ponašanjima i sistemima koji ponavljaju i nastavljaju kulturno nasilje. 

❗️ Navode da je neophodno razumevanje našeg saučesništva sa kulturnom aproprijacijom (prisvajanje kulture drugih naroda i selektivno integrisanje običaja), kao i razumevanje kulturoloških i individualnih rana koje izazivaju agresivno kulturološko ponašanje.  

❗️ Govore kako je Havajo Takata doprinela kolonizaciji Reikija i oblikovanju ove spiritualne prakse u biznis model. 


Najnoviji tekstovi


Kulturološki aspekti Reikija modernog doba koji se ne mogu zanemariti

Ako već praktikujemo Reiki, treba da osvestimo sve aspekte pozapadnjačenog i monetizovanog Reikija, što će nam pomoći da poboljšamo svoj odnos prema Reikiju ostvarivanjem energetskog suvereniteta. 

Praksa energetskog lečenja je uvek bila narodna praksa, praksa za narod. Energija i postojanje energije unutar naših tela i svim stvarima je jedan od najfundamentalnijih aspekata tradicionalne japanske kulture i života. Upravo su kroz tu prizmu ljudi lečili prijatelje, porodicu i članove zajednice tokom mnogo vekova. Kada povezujemo Reiki za jednog pokretača, kao što je Mikao Usui, brišemo ovu istoriju. Oduzimamo vidljivost kulturoloških praksi koje potiču iz naroda i refleksiju mudrosti i lečenja proizašlih iz svakodnevnog proživljenog iskustva ljudi, a posebno iskustva koje su imali sa zemljom, kao ratari, stočari i ribari.

Tradicionalni Reiki je u svojoj suštini animističan i elementalan, što znači da kultivišemo svoje energije i odnose sa zajednicom duhova koji daju život našem svetu – od kamenja i lišća, do reka i planina. Animisti smatraju da svaka materija i predmet u prirodi ima život, svoje biće i duh.

Zapadni svet je tokom vekova otimao od ostatka planete sve resurse – od prirodnog bogatstva, ljudi, do kulturoloških i spiritualnih praksi, radi stvaranja finansijske dobiti. Kao bela žena koja je rođena i živi na Balkanu, iako ne pripadam narodu koji je učestvovao u kolonizaciji, ne mogu da odričem postojanje činjenice da je tokom vekova činjeno i kulturološko nasilje prema lokalnim zajednicama, koje se monetizuje. To je loše. 

Stoga, iako volim Reiki, sa skromnošću i poniznošću shvatam da praktikujem rituale kojima ne pripadam po svom rodoslovu i da jedino uz osvešćenje svih aspekata modernog (kolonizovanog) Reikija mogu da iscelim prvo sebe, pa onda svoju praksu.

Potičem iz loze paganskih Slovena kojima je nametnuto hrišćanstvo, te simbol žene sa kojom se identifikujem predstavlja magičnu stvarateljku, onako kako ju je zabeležila istorija Slovena nastanjenih na Balkanu. Moji preci nisu praktikovali ni Reiki ni jogu. Pored drevnih paganskih i hrišćanskih običaja mojih prabaka, prihvatam i običaje i rituale dalekih naroda. Uzimam, uz zahvalnost i priznavanje, sve ono što može da doprinese mojoj spiritualnoj praksi i što rezonuje s mojim bićem.

šta je reiki
Ilustracija žene, “Paganstvo starih Slovena”, Boris Aleksandrovič Ribakov, Akademska knjiga, Novi Sad

Vrednost Reikija

Ne poznajem nikog ko je imao iskustvo Reiki tretmana, ko nije rekao da je osećaj fantastičan.

Reiki je zagrljaj. Reiki je najudobniji dušek. Reiki je bezbednosna mreža. Reiki je osećaj prihvatanja koga nikad niste imali. 

Reiki, čak i zapadni Reiki koga praktikuju (uglavnom) privilegovani belci za privilegovane belce, otkinut iz nedara svojih stvaraoca – običnog naroda, kolonizovan, pretvoren u robu, vredi kao jedna od najboljih spiritualnih praksi koje možete sebi da poklonite.

Reiki je molitva bez dogme. Reiki je poruka kojom vam život kaže da ste prihvaćeni i voljeni.

šta je reiki

Kao i za većinu wellness trendova i praksi, prolazimo proces od prvobitnog oduševljenja, konzumiranja kao nasušne potrebe i, postepeno, kako saznajemo više i učimo, do osvešćenja, otrežnjenja i integracije ova dva sukobljena pola u nešto što postaje nova vrednost.

Život je suviše kratak da ne bismo praktikovali dobre stvari koje će nam pomoći ne samo kod trauma i bolesti, nego i u cilju postajanja najbolje verzije sebe koju ikada možemo biti.

Reiki je jedna od praksi koja je veoma doprinela mom ličnom preporodu. Teško je tvrditi koji je korak presudan za napredak, jer se u radu na sebi oslanjam na mnoge prakse i rituale. Kontroverze oko Reikija i bolna saznanja o njegovoj istoriji koje otkrivam, meni su vredni kao eliminator arogancije i egoizma, a i zablude da imam pravo prolaza koga drugi nemaju. 

Novi aspekti koje vremenom saznajem o Reikiju su kiša koja spira slojeve pogrešnog razumevanja i vodi ka dubljem sagledavanju. 

Učenje je put saznavanja. Odučavanje (unlearning) je faza učenja u kojoj odbacujemo stanovišta koja nisu sasvim ispravna i zamenjujemo ih nečim vrednijim. Kontinuirano revidiranje znanja, i priznavanje da smo promenili mišljenje, doprinosi kvalitetnijoj promociji Reikija u njegovom najvrednijem obliku, a to je podrška i pomoć za stresan život koji živimo.

Related

3 Replies to “Šta je Reiki, ali stvarno?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *